Vyberte si město

Klikněte na název regionu, ze kterého je Vaše škola a dostanete
se na konkrétní nabídku výletů a exkurzí určených pro Vás.

JIHLAVA

Výlety jsou rozděleny podle délky (polodenní, prodloužené polodenní a celodenní), po rozkliknutí daného výletu lze provést rezervaci. V případě zájmu o destinaci, která není v nabídce napište a pokud to bude možné, tak výlet zajistíme.

ZÁMEK BUDIŠOV

Cena pro MŠ i ZŠ: 230/250/280

V  renesančním zámku,  na místě  původní  vodní tvrze  ze 13. století, nalezneme bohaté kolekce vycpanin ptáků,  savců, ryb  i obojživelníků.  Dále  uvidíme  trofeje  z loveckých výprav do Afriky, Asie, Kanady.  Velmi zajímavé expozice jsou přístupné od května (st, čt, pá).

Polodenní výlet

MŠ, ZŠ

TŘEBÍČ

Cena pro ZŠ: 220/240/260

Návštěva   města   zapsaného   na  seznam   UNESCO.  Během výletu  nás čeká prohlídka Baziliky sv. Prokopa, projdeme si  staré židovské město  a  prohlédneme si  synagogu.  Možno přidat  interaktivní  expozici  Cesty  časem v Předzámčí (+ 40,- Kč).

Polodenní výlet

PELHŘIMOV

Cena pro MŠ i ZŠ: 240/260/280

Brána Vysočiny bývá v poslední době více označována  jako  město rekordů.  My  si prohlédneme  historický  střed města a zavítáme do  Muzea rekordů a kuriozit  a do expozice  Zlaté české ručičky (modely ze sirek).  Lze doplnit o Muzeum strašidel či Pelhřimovské peklo.

Polodenní výlet

MŠ, ZŠ

VESELÝ KOPEC

Cena MŠ: 230/250/270

Cena ZŠ: 260/280/300

Navštívíme  skanzen,  kde jsou  zemědělské  usedlosti,  drobné vesnické stavby (špýchary, haltýře atd.),  ale i  technické  památky  na vodní pohon,  volně rozptýleny v  původním  krajinném  prostředí.  Expozice přinášejí  svědectví o životě drobných rolníků.

Polodenní výlet

MŠ, ZŠ

ZÁMEK ŽLEBY

Cena MŠ: 250/270/300

Cena ZŠ: 310/330/360

Výlet  na romanticky  vyhlížející zámek  blízko Čáslavi.  Zámek prošel  po zničení Husity renesančními a barokními úpravami až do dnešní romantické podoby. Zámek je známý z různých pohádek. Jsou zde připraveny prohlídkové okruhy pro školy – dle věkových kategorií.

Polodenní výlet

MŠ, ZŠ

ORLÍK U HUMPOLCE + ZICHPIL

Cena pro MŠ i ZŠ: 210/230/250

Jmenovec  slavnějšího  zámku, známý  též  jako Pustý zámek Orlík,  nám ukáže ve zbytcích starých zdí,  jak  se  zde žilo,  vařilo  či  spalo  v dobách dávných.  Dále  navštívíme nově vznikající skanzen v Humpolci (hlavně   Nápravníkovo stavení a Toleranční kostel).

Polodenní výlet

MŠ, ZŠ

ELEKTRÁRNA VRANOV

Cena pro ZŠ: 230/250/270

Návštěvnické centrum ve vodní elektrárně Vranov nad Dyjí bylo otevřeno v červnu 2011. Cílem informačního centra je zajímavým způsobem přiblížit široké veřejnosti technické aspekty výroby elekrické energie ve vodní elektrárně. Bude také přiblížena blízká i vzdálená historie Vranovské přehrady za téměř 80 let fungování tohoto vodního …

Polodenní výlet

JE DUKOVANY

Cena pro ZŠ: 210/230/250

Ve zmodernizovaném informačním centru  dukovanské elektrárny   se   zábavnou   formou   dozvíme  spoustu informací o provozu a bezpečnosti jaderné elektrárny, ale  také řadu  dalších zajímavostí  o energetice. Kvůli velkému zájmu je třeba neotálet s rezervací. Možno kombinovat s PVE Dalešice (+20,- Kč).

Polodenní výlet

PVE DALEŠICE

Cena pro ZŠ: 210/230/250

Exkurze do dalešické vodní elektrárny, která byla vybudována v souvislosti s výstavbou blízké Jaderné elektrárny Dukovany. Shlédneme film o energii,  prohlédneme si modely a sestoupíme do provozních  prostor elektrárny. Kombinace s JE Dukovany (+20,- Kč).

Polodenní výlet

KAREL HAVLÍČEK BOROVSKÝ

Cena pro ZŠ: 220/240/260

Literárně  laděná  exkurze  do rodného  kraje  našeho  známého  básníka,  novináře,  kritika  atd.  Navštívíme  muzeum  v  Havlíčkově Brodě  (Havlíčkův dům)  a také  se podíváme do básníkova rodného domu v obci Havlíčkova Borová. Exkurze je vhodný doplněk k vyučování.

Polodenní výlet

STANICE OCHRANY FAUNY PAVLOV

Cena pro MŠ i ZŠ: 240/260/290

Nedaleko Světlé  nad  Sázavou,  v zařízení na ochranu zvířat, nás čeká hodinová prohlídka,  během které uvidíme  dravce,  sovy,  vodní  ptáky,   norka  evropského   i  vydru říční.  Možno  také  absolvovat  některý  z ekologických programů (+30,- Kč) – seznam zašleme.

Polodenní výlet

MŠ, ZŠ

SKLÁRNA KARLOV + ZELENÁ HORA

Cena pro MŠ i ZŠ: 230/250/270

V Karlově zavítáme do sklárny, kde si budeme povídat o  výrobě skla  a  také  shlédneme  práci  sklářů.  Dále v nedalekém  Žďáru nad Sázavou  navštívíme  církevní areál na Zelené Hoře – možná prohlídka Santiniho kostela (+ 60,-) nebo procházka po naučné stezce.

Polodenní výlet

MŠ, ZŠ

JINDŘICHŮV HRADEC – DŮM GOBELÍNŮ

Cena pro ZŠ: 250/270/290

Nově otevřená expozice,  která připomíná rukodělnou výrobu  v  Jindřichově  Hradci  na začátku 20. století. Zručné tkadleny nás nechají nahlédnout  do tajů výroby a restaurování tapiserií.  Projdeme si centrum města a zavítáme na 15. poledník (nejslavnější čáru v JH).

Polodenní výlet

DIVADLO NA ZÁMKU – KAČINA

Cena pro MŠ i ZŠ: 360/380/400

Na zámku Kačina můžeme shlédnout pohádkové divadelní představení, vyzkoušet si divadelní  kostýmy i práci s rekvizitami, projít si zámek s výstavou loutek a nakonec bude pro všechny připraven opečený špekáček. To vše od Divadla Mrak. V termínech od 11.6. do 22.6.2018.

Prodloužený polodenní výlet

MŠ, ZŠ

ČERVENÁ LHOTA – POHÁDKA + ZÁMEK

Cena MŠ: 340/360/390

Cena ZŠ: 370/390/420

Během  dne  si  prohlédneme  zámek  známý  z mnoha pohádek a také nás čeká pohádka: 29. – 31. 5. 2018 Princ Bajaja – Víťa Marčík 5. – 7. 6. 2018 Vyprávění starého vlka – Divadlo Koňmo 12. 6. 2018 Čertovská pohádka – Divadlo Studna 13. 6. …

Prodloužený polodenní výlet

MŠ, ZŠ