Vyberte si město

Klikněte na název regionu, ze kterého je Vaše škola a dostanete
se na konkrétní nabídku výletů a exkurzí určených pro Vás.

ČESKÉ BUDĚJOVICE

Výlety jsou rozděleny podle délky (polodenní, prodloužené polodenní a celodenní), po rozkliknutí daného výletu lze provést rezervaci. V případě zájmu o destinaci, která není v nabídce napište a pokud to bude možné, tak výlet zajistíme.

CHÝNOVSKÁ JESKYNĚ

Cena MŠ: 250/270/290

Cena ZŠ: 280/300/320

Vchod  do  jeskyně  se  nachází  ve  svahu  534 metrů nad mořem.  Celková délka jeskynního systému je více než 1200 metrů, zpřístupněno je 220 metrů.  Jeskyně  je zajímavá  střídáním  světlých  a  tmavých  mramorů a rozsáhlou kolonií netopýrů.

Polodenní výlet

MŠ, ZŠ

MUSEUM FOTOATELIER SEIDEL

Cena pro ZŠ: 250/270/290

V Českém Krumlově poznáme jedinečný a více než 100 letý fotografický ateliér.  Uvidíme film, vyzkoušíme si práci s fotoaparátem,  poznáme práci v temné komoře, vyrobíme si fotogram,  na památku si odvezeme černobílou fotku skupiny a další. Program cca 2 hodiny. Pro žáky od 10-ti let.

Polodenní výlet

ZEMSKÝ HŘEBČINEC + PRÁCHEŇSKÉ MUZEUM – PÍSEK

Cena pro MŠ i ZŠ: 250/270/300

Nejprve navštívíme  Zemský hřebčinec,  kde nás čeká prohlídka historického areálu i stájí,  v nichž se nachází na 60 koní. Rozměrná akvária s živými rybami našich řek a rybníků,  expozici Zlato v Pootaví a další uvidíme v píseckém muzeu.

Polodenní výlet

MŠ, ZŠ

REGIONÁLNÍ MUZEUM + MUZEUM VLTAVÍNŮ – ČESKÝ KRUMLOV

Cena pro MŠ i ZŠ: 240/260/280

Navštívime Regionální muzeum kde se nachází unikátní keramický model historického centra v měřítku 1:200, originální barokní lékárna a další zajímavosti.  Dále zavítáme do expozic, které nám odhalí tajemství vesmíného kamene pojmenovaném podle naší známé řeky.

Polodenní výlet

MŠ, ZŠ

GRAFITOVÝ DŮL – ČESKÝ KRUMLOV

Cena pro ZŠ: 250/270/290

V místním grafitovém dole si můžete prohlédnout atraktivní podzemí, kde se dodnes těží. Do dolů sjedeme důlním vláčkem oblečeni v ochranném oděvu s přilbou a pak budeme pokračovat pěšky po trase dlouhé 1,8 km. Pojeďte poznat hornickou práci.

Polodenní výlet

POMOC PŘÍRODĚ – TÝN NAD VLTAVOU

Cena pro MŠ i ZŠ: 220/240/260

Na vrchu Semenec je možno  navštívit  stanici,  která se zabývá  poznáním  přírody.  Pro školy je připraveno několik  různých  programů   dle  věku  dětí –  zašleme poštou či e-mailem. Půjdeme i na rozhlednu.  Lze také navštívit muzeum s expozicí Svět loutek (+30,- Kč).

Polodenní výlet

MŠ, ZŠ

VODNÍ ELEKTRÁRNA LIPNO

Cena pro ZŠ: 220/240/260

Vodní elektrárna Lipno I je součástí vltavské kaskády. Její  nádrž  s  rozlohou  téměř  5000 ha  představuje svou  plochou  naše  největší  umělé  jezero.  Návštěva této elektrárny  nám ukáže,  jak lze elektřinu vyrábět levně a čistě z obnovitelného zdroje.

Polodenní výlet

BUŠKŮV HAMR + TROCNOV

Cena pro ZŠ: 200/220/240

Buškův  hamr  byl  založen  v  roce 1870  v sousedství kostního  mlýnu,  jež vyráběl z kostí potaš  pro skláře a  mydláře.  Později  sloužil  k výrobě  hospodářského nářadí a třeba i stanových kolíků. Po prohlídce se přesuneme na Žižkův dvorec k památníku Jana Žižky.

Polodenní výlet

JE TEMELÍN

Cena pro ZŠ: 150/160/180

Na  exkurzi  do  naší  nejznámější  jaderné elektrárny odhalíme  tajemství štěpení atomového jádra.  Cestou a během interaktivní prohlídky se zamyslíme nad principy   trvale  udržitelného  rozvoje   a   alternativními energetickými zdroji.

Polodenní výlet

ČERVENÁ LHOTA – POHÁDKA + ZÁMEK

Cena MŠ: 310/330/360

Cena ZŠ: 340/360/390

Během  dne  si  prohlédneme  zámek  známý  z mnoha pohádek a také nás čeká pohádka: 29. – 31. 5. 2018 Princ Bajaja – Víťa Marčík 5. – 7. 6. 2018 Vyprávění starého vlka – Divadlo Koňmo 12. 6. 2018 Čertovská pohádka – Divadlo Studna 13. 6. …

Prodloužený polodenní výlet

MŠ, ZŠ

PÍSEK – SLADOVNA + RODAS

Cena pro MŠ i ZŠ: 350/370/400

Výlet do Písku, kde navštívíme Galerii hrou – Sladovnu, kde máme na výběr z programů ve stálých expozicích Mraveniště, Pilařiště nebo Hnízdo ilustrace. Dále nás čeká exkurze do výrobny svíček Rodas s výrobní dílnou (dle dohody – seznam zašleme – v ceně je nejdražší výrobní …

Prodloužený polodenní výlet

MŠ, ZŠ

ZEMĚRÁJ KOVÁŘOV

Cena pro MŠ i ZŠ: 370/390/420

Vydejme  se  do jedinečného  přírodního  zážitkového areálu.  Krásu přírody  a historie  zde můžeme  vnímat nejen  zrakem a sluchem,  ale také  se  všeho  můžeme dotknout, vše si vyzkoušet a procítit.  Možno přidat i výukový program (+50 Kč, návrat cca v 16:00) – seznam rádi zašleme e-mailem.

Prodloužený polodenní výlet

MŠ, ZŠ

POHÁDKOVÁ ŘÍŠE FÁBULA

Cena pro MŠ i ZŠ: 390/420/460

V Kamenice nad Lipou začneme divadelním kabaretním představení Vodnická škola, projdeme si  Pohádkové sklepení – Cesta za pokladem – zážitková cesta světem fantazie, na které děti potkávají živé bytosti z českých pohádek, zažívají s nimi dobrodružství, plní úkoly a hledají správnou cestu. Na konci je pak …

Prodloužený polodenní výlet

MŠ, ZŠ

TÁBOR – HUSITSKÉ DNY – HOUSŮV MLÝN

Cena pro ZŠ: 350/370/400

V historickém areálu  Housova mlýna  bude  připraven interaktivní program plný zábavy, překvapení i poučného představení.  Potkáme husity,  křižáky i samotného Jana Husa.  Vyzkoušíme si  středověká  řemesla  a hry na vlastní kůži. Také si projdeme historický Tábor.

Prodloužený polodenní výlet

TŘEBOŇ – RYBNÍKÁŘSTVÍ + MARCIPÁN +PLAVBA LODÍ

Cena pro MŠ i ZŠ: 340/360/390

Výlet do Třeboně začneme v Domě Štěpánka Netolického – je v něm umístěno Centrum Třeboňského rybníkářského dědictví se stálou interaktivní expozicí věnovanou rybníkářství a především osobnosti a dílu Štěpánka Netolického. Dále navštívíme nově otevřenou expozici – pobočku táborského Muzea čokolády – Třeboň v marcipánu. Na závěr …

Prodloužený polodenní výlet

MŠ, ZŠ