CENTRUM EDEN – BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM

Pro školy v okolí města: BRNO

Počet dětí:

45 a více

40 až 44

35 až 39

Cena MŠ, ZŠ:

300 Kč

320 Kč

350 Kč

Polodenní výlet

MŠ, ZŠ

Na Vysočině nalezneme ekologické centrum,  které je rájem interaktivní zábavy a poznání. Možná je prohlídka areálu nebo i tematické programy pro školy – přehled zašleme na vyžádání podle věku dětí.