MUZEUM OPONY + STEZKA BOSOU NOHOU

Pro školy v okolí města: BRNO

Počet dětí:

45 a více

40 až 44

35 až 39

Cena ZŠ:

270 Kč

290 Kč

320 Kč

Polodenní výlet

Ve Valticích se nachází unikátní muzeum, které se věnuje období, kdy zde službu vykonávala pohraniční stráž.  Některé exponáty si budeme  moci “osahat”. Možnost opékání špekáčků. Také si projdeme část nebo celých 5 km nevšední turistické atrakce – stezky bosou nohou.