KATEŘINSKÁ JESKYNĚ

Pro školy v okolí města: BRNO

Počet dětí:

45 a více

40 až 44

35 až 39

Cena MŠ:

190 Kč

210 Kč

230 Kč

Cena ZŠ:

220 Kč

240 Kč

260 Kč

Polodenní výlet

MŠ, ZŠ

Navštívíme  jeskyni,  v  níž  sídlil  člověk  starší  doby kamenné. Jeho pozůstatky byly  nalezeny  vedle kostí čtvrtohorních  zvířat,  zejména medvědů.  Hlavní dóm je největší veřejnosti zpřístupněnou podzemní prostorou v Moravském krasu.