SLOUPSKO – ŠOŠŮVSKÁ JESKYNĚ

Pro školy v okolí města: BRNO

Počet dětí:

45 a více

40 až 44

35 až 39

Cena MŠ:

210 Kč

230 Kč

250 Kč

Cena ZŠ:

240 Kč

260 Kč

280 Kč

Polodenní výlet

MŠ, ZŠ

Navštívíme  rozsáhlý komplex dómů,  chodeb  a  obrovských  podzemních  propastí   vytvořený  ve  dvou  patrech, jež je významným nalezištěm  koster jeskynních medvědů, lvů,  hyen a dalších živočichů.  Podíváme se i do Eliščiny jeskyně s vynikající akustikou.