ZÁMEK TŘEBOŇ

Pro školy v okolí města: ČESKÉ BUDĚJOVICE

Počet dětí:

45 a více

40 až 44

35 až 39

Cena MŠ:

210 Kč

230 Kč

250 Kč

Cena ZŠ:

230 Kč

250 Kč

270 Kč

Polodenní výlet

MŠ, ZŠ

Výlet do významného historického i lázeňského města. Trasa Rožmberské renesanční interiery  nám připomene dobu  posledních  Rožmberků.   Také možno  přidat prohlídku  Schwarzenberské  hrobky,  kde je pochováno 26 členů tohoto rodu (+ 60,- Kč).