BOROVANY + ZOO DVOREC

Pro školy v okolí města: ČESKÉ BUDĚJOVICE

Počet dětí:

45 a více

40 až 44

35 až 39

Cena MŠ, ZŠ:

260 Kč

280 Kč

300 Kč

Polodenní výlet

MŠ, ZŠ

Na zámku v Borovanech  je pro letošní rok opět připravena pohádka od divadélka KOS  (Pohádka pro kluky/pohádka pro holky) –  od 28.5. do 8.6.2018. Před nebo po pohádce (dle obsazenosti) zavítáme   do  nedaleké  zoologické  zahrady  nebo na Půdu plnou pohádek v Borovanském mlýně (sleva 20,-).