SOLNÝ DŮL HALLEIN + SALZBURG

Pro školy v okolí města: ČESKÉ BUDĚJOVICE

Počet dětí:

45 a více

40 až 44

35 až 39

Cena ZŠ:

920 Kč

970 Kč

1020 Kč

Celodenní výlet

Navštívíme  nejstarší  solný  důl  na  světě,    kde  nás oblečou  do pestrých ochranných obleků  a  na důlních vozíčcích vjedeme do podzemí. Zážitkem bude i vjezd po skluzavce  do bývalé louhovací komory.  Poté poznáme starobylé město Salzburg – procházka historickým centrem bez pevnosti Hohensalzburg (případná dohoda – příplatek – vstupné, lanovka).