PÍSEK – SLADOVNA + RODAS

Pro školy v okolí města: ČESKÉ BUDĚJOVICE

Počet dětí:

45 a více

40 až 44

35 až 39

Cena MŠ, ZŠ:

370 Kč

390 Kč

420 Kč

Prodloužený polodenní výlet

MŠ, ZŠ

Výlet do Písku, kde navštívíme Galerii hrou – Sladovnu, kde máme na výběr z programů ve stálých expozicích Mraveniště, Pilařiště nebo Hnízdo ilustrace. Dále nás čeká exkurze do výrobny svíček Rodas s výrobní dílnou (dle dohody – seznam zašleme – v ceně je výroba svíčky za nejvyšší cenu – možno vyrábět levnější svíčku a cena bude ponížena).