TŘEBOŇ – RYBNÍKÁŘSTVÍ + MARCIPÁN +PLAVBA LODÍ

Pro školy v okolí města: ČESKÉ BUDĚJOVICE

Počet dětí:

45 a více

40 až 44

35 až 39

Cena MŠ, ZŠ:

360 Kč

380 Kč

410 Kč

Prodloužený polodenní výlet

MŠ, ZŠ

Výlet do Třeboně začneme v Domě Štěpánka Netolického – je v něm umístěno Centrum Třeboňského rybníkářského dědictví se stálou interaktivní expozicí věnovanou rybníkářství a především osobnosti a dílu Štěpánka Netolického. Dále navštívíme nově otevřenou expozici – pobočku táborského Muzea čokolády – Třeboň v marcipánu. Na závěr poplujeme lodí po rybníku Svět. Možno přidat i další zajímavosti v Třeboni (dle dohody).