KOMEDIANTI NA KÁŘE – HRAD VEVEŘÍ

Pro školy v okolí města: BRNO

Počet dětí:

45 a více

40 až 44

35 až 39

Cena MŠ, ZŠ:

330 Kč

350 Kč

380 Kč

Prodloužený polodenní výlet

MŠ, ZŠ

Na hradě Veveří probíhá  od 4.6. do 20.6. program, kde bude možné vyzkoušet si různá středověká řemesla  (např.  zdobení  látky potiskem)  a  výtvarnou  dílnu,  vidět  repliky chladných zbraní a výstavu loutek.

Celá akce je situována do části hradu nazvané „Přihrádek“, což je hradbami uzavřený prostor, ve kterém se děti mohou libovolně pohybovat a vyzkoušet všechny nabízené aktivity. Zde se také v připraveném zastřešeném amfiteátru odehraje divadelní představení. Po Vašem příjezdu proběhne v tomto prostoru s pomocí hradního bubeníka seznámení s programem, děti se pak už sami budou pohybovat po jednotlivých stanovištích.

V ceně je prohlídka hradu s průvodcem, využití výtvarné dílny, tisk na látku s dobovým motivem, prohlídku zbrojnice, výstavu loutek a žonglérskou dílnu. Při práci pak mohou sledovat další řemeslníky. Za malý poplatek si pak budou moci navíc vyzkoušet střelbu z kuše nebo zhotovení různých výrobků u místních řemeslníků.

Samotný školní výlet se skládá ze čtyř tematických částí. To znamená řemesel, cesty do historie, pohybových aktivit a divadelního představení.