KROMĚŘÍŽ – POHÁDKA NA ZÁMKU + KVĚTNÁ ZAHRADA

Pro školy v okolí města: BRNO

Počet dětí:

45 a více

40 až 44

35 až 39

Cena MŠ, ZŠ:

390 Kč

410 Kč

440 Kč

Prodloužený polodenní výlet

MŠ, ZŠ

Zavítáme  na  kroměřížský  zámek,  kde  v prostorách Sally terreny  ve vodních grottách  shlédneme pohádku O čarodějnici Xsíxsáře – v termínech od 3.6. do 7.6. (v ceně není klasická prohlídka zámeckých prostor).  Dále nás  ještě čeká  návštěva  unikátní Květné zahrady zapsané na seznamu UNESCO (možno vynechat a projít Podzámeckou zahradu – výhodnější cena o 60 Kč na dítě).