HRAD PERNŠTEJN + STRAŠIDELNÝ ZÁMEK DRAXMOOR

Pro školy v okolí města: BRNO

Počet dětí:

45 a více

40 až 44

35 až 39

Cena MŠ:

400 Kč

420 Kč

450 Kč

Cena ZŠ:

430 Kč

450 Kč

480 Kč

Prodloužený polodenní výlet

MŠ, ZŠ

Vydejte se  s námi  na jeden  z  nejkrásnějších  hradů u nás.  Svou neobvyklou  a čistou krásou  se řadí  mezi historické skvosty naší vlasti (pro děti MŠ prohlídkový okruh Ztratila se Bílá paní, pro ZŠ 2.prohlídkový okruh na 50 minut – v případě zájmu o 1.prohlídkový okruh v délce 80 minut příplatek 20 Kč za žáka).  Poté sebereme všechnu odvahu a vyrazíme  do zámku Draxmoor  v Dolní Rožínce se strašidelnými expozicemi i 3D projekcí.