TŘEBÍČ

Pro školy v okolí města: BRNO

Počet dětí:

45 a více

40 až 44

35 až 39

Cena ZŠ:

370 Kč

390 Kč

420 Kč

Prodloužený polodenní výlet

Návštěva historické části města, zapsané na seznamu UNESCO. Podíváme se do baziliky sv. Prokopa, projdeme se unikátní židovskou čtvrtí a půjdeme i do synagogy. Zajdeme i na Karlovo náměstí – jedno z největších v ČR. Možno přidat  interaktivní  expozici  Cesty  časem v Předzámčí (+ 40,- Kč).