MUZEUM NOVÉ GENERACE + CENTRUM EDEN

Pro školy v okolí města: BRNO

Počet dětí:

45 a více

40 až 44

35 až 39

Cena ZŠ:

420 Kč

450 Kč

490 Kč

Prodloužený polodenní výlet

Navštívíme dvě nové  atraktivity  na Vysočině.  Bývalý klášter a dnešní  zámek  ve Žďáru n. S. nabízí moderní expozici.  Zažijeme jedinečnou atmosféru  týkající se  historie, života, tvořivosti i žďárské přírody.  Ekocentrum v Bystřici n. P. nabídne ekologickou tematiku.