ZÁMEK BUCHLOVICE + VELEHRAD + MODRÁ

Pro školy v okolí města: BRNO

Počet dětí:

45 a více

40 až 44

35 až 39

Cena MŠ:

370 Kč

400 Kč

440 Kč

Cena ZŠ:

450 Kč

480 Kč

520 Kč

Celodenní výlet

MŠ, ZŠ

Prohlédneme si  malebný  zámek  s krásnými interiery a park,  jež  představuje jednu z našich nejvýznamnějších  památek  tzv.  historické zeleně.  Pak  navštívíme poutní místo Velehrad  a  Archeoskanzen Modrá (nebo Živá voda Modrá).