HRAD HELFŠTÝN + ZBRAŠOVSKÉ ARAGONITOVÉ JESKYNĚ

Pro školy v okolí města: BRNO

Počet dětí:

45 a více

40 až 44

35 až 39

Cena MŠ:

430 Kč

460 Kč

500 Kč

Cena ZŠ:

480 Kč

510 Kč

530 Kč

Celodenní výlet

MŠ, ZŠ

Návštěva  rozsáhlého  hradního  komplexu  v předhůří Beskyd.  Uvidíme mincovnu, kovářskou expozici a podíváme se na okolí z vyhlídkové věže. Dále se vypravíme na prohlídku  unikátního jeskynního systému evropského významu.