LEDNICKO – VALTICKÝ AREÁL

Pro školy v okolí města: BRNO

Počet dětí:

45 a více

40 až 44

35 až 39

Cena MŠ:

360 Kč

390 Kč

430 Kč

Cena ZŠ:

420 Kč

450 Kč

490 Kč

Celodenní výlet

MŠ, ZŠ

Nejprve zavítáme na romantický zámeček Janohrad. Po prohlídce se přesuneme do Lednice (pěšky nebo autobusem – dle dohody), poplujeme lodí k Minaretu a vystoupíme na Minaret, zpátky půjdeme vycházkou přes unikátní park. Poté se přesuneme do Valtic, prohlédneme si městečko a vyrazíme na stezku bosou nohou (případně prohlídla Dianina chrámu +50,- Kč). Případně možno kombinovat i jiné cíle (kalkulace).