ŽIVOT NA VELKÉ MORAVĚ + KOVOZOO STARÉ MĚSTO

Pro školy v okolí města: BRNO

Počet dětí:

45 a více

40 až 44

35 až 39

Cena MŠ:

420 Kč

440 Kč

470 Kč

Cena ZŠ:

440 Kč

460 Kč

490 Kč

Celodenní výlet

MŠ, ZŠ

V archeoskanzenu Modrá  se vrátíme do období Velké Moravy – prohlídka skanzenu, ukázky dobového života, pečení placek,  ukázky  řemesel  atd.  – v termínu 10.6. až 21.6. Dále navštívíme unikátní ZOO  ze železa,  maják  Šrotík,  loď  Naději, letadlo L-610 i vyhlídkovou lávku.