ZÁMEK LYSICE + BLANIČTÍ RYTÍŘI

Pro školy v okolí města: JIHLAVA

Počet dětí:

45 a více

40 až 44

35 až 39

Cena MŠ:

400 Kč

430 Kč

480 Kč

Cena ZŠ:

450 Kč

480 Kč

530 Kč

Celodenní výlet

MŠ, ZŠ

Výlet na barokní zámek na místě renesanční vodní tvrze, vyniká skvostnými a bohatě zařízenými interiéry. Možná je klasická prohlídka zámku (Reprezentační prostory nebo Privátní a hostinské pokoje) nebo ve dnech 28.5.-31.5. a 3.6.-7.6.  probíhá  Pohádkový zámek (pro děti MŠ až 2.třídy ZŠ) –  prohlídka s komteskou, pohádkové postavy,  drobné úkoly. Dále ve dnech  20.5.-23.5. a 10.6.-14.6. prohlídky Zámkem s pastelkou  (2.-6. tř.; +30,- Kč) – edukační prohlídka zámku se speciálně upraveným tištěným průvodcem s pastelkami vedená lektorem. Poté zavítáme do Rudky a prohlédneme si Jeskyni blanických rytířů.