ZRUČ NAD SÁZAVOU

Pro školy v okolí města: JIHLAVA

Počet dětí:

45 a více

40 až 44

35 až 39

Cena MŠ, ZŠ:

410 Kč

430 Kč

460 Kč

Celodenní výlet

MŠ, ZŠ

Čeká nás  stezka rytíře  Miloty z Kolowrat – střelba z luku,  běh mezi volně se pohybujícími zavěšenými pytli, loví ryby,  shazují  sekerkou nepřátele,  hrají  kuželky na  kuželníku,…).   Dále  navštívíme   Vodácké  muzeum, prohlédneme si zámek a vyjdeme na věž.