STATEK LOZICE – OD ZRNA K CHLEBU

Pro školy v okolí města: JIHLAVA

Počet dětí:

45 a více

40 až 44

35 až 39

Cena MŠ, ZŠ:

480 Kč

520 Kč

570 Kč

Celodenní výlet

MŠ, ZŠ

Na  statku  v  Lozici  nás  čeká  program,  kde  si děti vlastnoručně  zadělají   těsto  na  bochníčky   a  to  si upečou  ve velké tradiční  peci na dřevo.  Naučíme  se také rozeznávat pšenici od žita či ječmene  Zažijeme pečení chleba „na vlastní kůži“ a v celé jeho délce.