CHKO PÁLAVA + PLAVBA LODÍ

Pro školy v okolí města: JIHLAVA

Počet dětí:

45 a více

40 až 44

35 až 39

Cena ZŠ:

440 Kč

460 Kč

470 Kč

Celodenní výlet

Na  vápencovém pohoří  uprostřed vinohradů  nejprve zdoláme  Stolovou  horu,  dále  půjdeme  přes  Sirotčí hrádek,  Klentnici a zahájíme výstup na Děvín (549 m), pak sejdeme přes zříceninu Děvičky do Pavlova nebo Dolních Věstonic. Na závěr nás ještě čeká plavba lodí po Mušovské vodní nádrži.