VODNÍ MLÝN SLUP + PODZEMÍ ZNOJMO

Pro školy v okolí města: JIHLAVA

Počet dětí:

45 a více

40 až 44

35 až 39

Cena ZŠ:

390 Kč

420 Kč

460 Kč

Celodenní výlet

Výlet za pozoruhodnou renesanční stavbou velkomlýna se čtyřmi funkčními vodními koly,  dozvíme  se  leccos o historii mlynářství.  Poté  se  přesuneme do Znojma, prohlédneme  si  historické  centrum  a  prozkoumáme podzemí města.