SÁZAVA – CESTY SKLA + KLÁŠTER

Pro školy v okolí města: JIHLAVA

Počet dětí:

45 a více

40 až 44

35 až 39

Cena ZŠ:

470 Kč

490 Kč

520 Kč

Celodenní výlet

Během dne poznáme místo,  kde svatý Prokop,  patron  české země, oral s čertem aneb pouť za sv. Prokopem  od  středověku  po  současnost.  Dalším  místem  bude  sklářská huť František v Sázavě,  kde  si prohlédneme sklářské dílny a expozice stovek skleněných výrobků.