ZÁMEK MIKULOV + JESKYNĚ NA TUROLDU

Pro školy v okolí města: JIHLAVA

Počet dětí:

45 a více

40 až 44

35 až 39

Cena MŠ:

440 Kč

470 Kč

510 Kč

Cena ZŠ:

470 Kč

500 Kč

540 Kč

Celodenní výlet

MŠ, ZŠ

Návštěva  zámku,  který  dominuje  příhraniční oblasti Jižní Moravy a Rakouska. Projdeme si prohlídkový okruh Od gotiky po empír. Dále si prohlédneme město a okolí z  vyhlídky  na  Svatém kopečku  a  nakonec  zavítáme do jeskyní ve vápencovém vrchu Turold.