OBRANA STÁTNÍ HRANICE VE 20. STOLETÍ

Pro školy v okolí města: JIHLAVA

Počet dětí:

45 a více

40 až 44

35 až 39

Cena ZŠ:

450 Kč

480 Kč

520 Kč

Celodenní výlet

Zavítáme do objektů stálého těžkého opevnění v obci  Šatov – pěchotní srub MJ-S3”Zahrada“.Pak pojedeme  do Muzea opony ve Valticích a uvidíme  jak vykonávala  službu pohraniční stráž v letech 1951-1989.  Možnost opékání špekáčků a procházka po stezce bosou nohou.