TŘEBOŇ

Pro školy v okolí města: JIHLAVA

Počet dětí:

45 a více

40 až 44

35 až 39

Cena MŠ, ZŠ:

470 Kč

500 Kč

540 Kč

Celodenní výlet

MŠ, ZŠ

Nejprve zavítáme expozice, kde se dozvíme vše o rybníkářství,   lázeňství  i  schwarzenberském  hospodářském systému. Pak v třeboňském zámku uvidíme rožmberské  renesanční  interiery a nakonec pojedeme lodí kolem Světa.