ZOO HLUBOKÁ + SKELNÁ HUŤ

Pro školy v okolí města: JIHLAVA

Počet dětí:

45 a více

40 až 44

35 až 39

Cena MŠ:

460 Kč

480 Kč

510 Kč

Cena ZŠ:

480 Kč

500 Kč

530 Kč

Celodenní výlet

MŠ, ZŠ

Základy výroby skla, základní sklářské náčiní a pohled na výrobu  tří běžných  skleněných výrobků  zažijeme  v malé rodinné sklárně.Dále si prohlédneme hlubockou  ZOO (navíc 28.5.-8.6. pro děti  do 3.třídy  Dětské divadelní dny) a podíváme se k zámku do zámeckého parku.