KUTNÁ HORA

Pro školy v okolí města: JIHLAVA

Počet dětí:

45 a více

40 až 44

35 až 39

Cena ZŠ:

420 Kč

450 Kč

490 Kč

Celodenní výlet

V královském  horní  městě  se  těžilo  stříbro i razily  mince.  Podíváme se k chrámu sv. Barbory,  na Hrádku  během prohlídky  sestoupíme  do štol  v tradičním hornickém  oblečení – perkytli. Uvidíme  Kamennou  kašnu,  Kamenný dům a navštívíme Vlašský dvůr. V případě zájmu možno přidat Kostnici v Sedleci (+50,- Kč).