HRAD ZVÍKOV + ORLICKÁ PŘEHRADA

Pro školy v okolí města: JIHLAVA

Počet dětí:

45 a více

40 až 44

35 až 39

Cena MŠ:

450 Kč

480 Kč

520 Kč

Cena ZŠ:

480 Kč

510 Kč

550 Kč

Celodenní výlet

MŠ, ZŠ

Na výletě  si prohlédneme  krásný hrad Zvíkov založený již za Václava I.  (alt. renesančně upravený zámek Orlík s interiéry  dokumentujícími životní styl šlechty v 19. století; +20,-).  Po prohlídce hradu  či zámku nás čeká 45-ti minutová plavba lodí po vodní nádrži Orlík.