VYŠKOV – ZOO + DINOPARK

Pro školy v okolí města: JIHLAVA

Počet dětí:

45 a více

40 až 44

35 až 39

Cena MŠ, ZŠ:

470 Kč

500 Kč

540 Kč

Celodenní výlet

MŠ, ZŠ

Zoopark  Vyškov,   zaměřující  se   na  chov  domácích a hospodářských zvířat, nabízí také možnost navštívit Dinopark,   kam  se  dostaneme  turistickým  vláčkem.  Využijte  možnosti  zavítat  do  prehistorie  ( 4D kino,  modely dinosaurů, dětské paleontologické hřiště, …).