BOTANICUS + LIBICE + PLAVBA LODÍ

Pro školy v okolí města: JIHLAVA

Počet dětí:

45 a více

40 až 44

35 až 39

Cena MŠ:

430 Kč

460 Kč

500 Kč

Cena ZŠ:

460 Kč

490 Kč

530 Kč

Celodenní výlet

MŠ, ZŠ

Výlet  do historické vesnice  s ukázkami tradičních řemesel (hrnčíři, řezbáři, kameníci, dráteníci…). Sami si vyzkoušíme řemesla,  která nás nejvíce zaujmou (za groše, které si vymění každý individuálně v pokladně).  Dále se něco  dozvíme  o Slavníkovcích v Libici a poplujeme lodí Král Jiří v Poděbradech.