JINDŘICHŮV HRADEC – DŮM GOBELÍNŮ

Pro školy v okolí města: JIHLAVA

Počet dětí:

45 a více

40 až 44

35 až 39

Cena ZŠ:

260 Kč

280 Kč

300 Kč

Polodenní výlet

Nově otevřená expozice,  která připomíná rukodělnou výrobu  v  Jindřichově  Hradci  na začátku 20. století. Zručné tkadleny nás nechají nahlédnout  do tajů výroby a restaurování tapiserií.  Projdeme si centrum města a zavítáme na 15. poledník (nejslavnější čáru v JH).