KAREL HAVLÍČEK BOROVSKÝ

Pro školy v okolí města: JIHLAVA

Počet dětí:

45 a více

40 až 44

35 až 39

Cena ZŠ:

230 Kč

250 Kč

270 Kč

Polodenní výlet

Literárně  laděná  exkurze  do rodného  kraje  našeho  známého  básníka,  novináře,  kritika  atd.  Navštívíme  muzeum  v  Havlíčkově Brodě  (Havlíčkův dům)  a také  se podíváme do básníkova rodného domu v obci Havlíčkova Borová. Exkurze je vhodný doplněk k vyučování.