TŘEBÍČ

Pro školy v okolí města: JIHLAVA

Počet dětí:

45 a více

40 až 44

35 až 39

Cena ZŠ:

240 Kč

260 Kč

280 Kč

Polodenní výlet

Návštěva   města   zapsaného   na  seznam   UNESCO.  Během výletu  nás čeká prohlídka Baziliky sv. Prokopa, projdeme si  staré židovské město  a  prohlédneme si  synagogu.  Možno přidat  interaktivní  expozici  Cesty  časem v Předzámčí (+ 40,- Kč).