ZÁMEK JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU

Pro školy v okolí města: JIHLAVA

Počet dětí:

45 a více

40 až 44

35 až 39

Cena MŠ:

240 Kč

260 Kč

290 Kč

Cena ZŠ:

270 Kč

290 Kč

320 Kč

Polodenní výlet

MŠ, ZŠ

Navštívíme  barokní zámek  patřící  k nejmohutnějším architekturám  18. stol.  u  nás  i  v  Evropě.  Zámecká  instalace je stylovou rekonstrukcí barokního interiéru. Bohatě jsou v ní zastoupeny  dobové hudební nástroje a další mobilie související s hudebním životem zámku.