ZÁMEK KAMENICE NAD LIPOU

Pro školy v okolí města: JIHLAVA

Počet dětí:

45 a více

40 až 44

35 až 39

Cena MŠ:

180 Kč

200 Kč

220 Kč

Cena ZŠ:

210 Kč

230 Kč

250 Kč

Polodenní výlet

MŠ, ZŠ

V  Kamenici nad Lipou  je  možno  navštívit  zámek  se  spoustou zajímavých expozic – Expozice hraček (1+1 pro panenky, Angličáci), zámecká sklepení, expozice kovů, Městské muzeum.