MUZEUM NOVÉ GENERACE – ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Pro školy v okolí města: JIHLAVA

Počet dětí:

45 a více

40 až 44

35 až 39

Cena ZŠ:

250 Kč

270 Kč

290 Kč

Polodenní výlet

Bývalý  klášter  a dnešní  zámek  nabízí  moderní expozici. Zažijeme jedinečnou atmosféru týkající se historie, života, tvořivosti i žďárské přírody.  Kromě klasické prohlídky lze využít programy pro školy:  1.stupeň – Odkud je blízko  ke hvězdám, 2.stupeň – Člověk v domě, dům v člověku.