ZÁMEK JINDŘICHŮV HRADEC

Pro školy v okolí města: JIHLAVA

Počet dětí:

45 a více

40 až 44

35 až 39

Cena MŠ:

260 Kč

280 Kč

300 Kč

Cena ZŠ:

320 Kč

340 Kč

360 Kč

Polodenní výlet

MŠ, ZŠ

V Jindřichově Hradci navštívíme komplex budov hradu a zámku, jež je po Pražském hradu a Českém Krumlově třetím nejrozsáhlejším zámeckým areálem u nás. Prohlídková trasa Adamovo stavení nebo Gotický palác (sleva 20 Kč). Projdeme si také centrum města.