PAPÍRNA ŽELETICE + ŽELEZNICE ZBÝŠOV U BRNA

Pro školy v okolí města: OLOMOUC

Počet dětí:

45 a více

40 až 44

35 až 39

Cena ZŠ:

480 Kč

510 Kč

560 Kč

Celodenní výlet

Prohlédneme si depo  bývalé úzkokolejné trati ve Zbýšově u Brna, po které pojedeme do Babic a zpět.  Dále v  ruční  papírně  v Želeticích  zjistíme,  jak  se  papír vyrábí  a  sami  si  také  papír vyrobíme – po vyschnutí  bude zaslán do školy.