PVE DALEŠICE (ALT. JE DUKOVANY) + PLAVBA LODÍ

Pro školy v okolí města: OLOMOUC

Počet dětí:

45 a více

40 až 44

35 až 39

Cena ZŠ:

440 Kč

470 Kč

520 Kč

Celodenní výlet

Zavítáme do infocentra přečerpávací vodní elektrárny na Dalešické přehradě a také do provozních prostor elektrárny – turbíny,
klapky, přívodní potrubí. Alternativně  zmodernizované  informační centrum jaderné elektrárny Dukovany (větší obsazenost). Podíváme se také na Mohelenskou hadcovou step. Nakonec poplujeme lodí po Dalešické přehradě k Wilsonově skále a zpět.