RADUŇ + HRADEC NAD MORAVICÍ

Pro školy v okolí města: OLOMOUC

Počet dětí:

45 a více

40 až 44

35 až 39

Cena MŠ:

420 Kč

450 Kč

490 Kč

Cena ZŠ:

440 Kč

470 Kč

510 Kč

Celodenní výlet

MŠ, ZŠ

Původně  středověká  tvrz  v Raduni  byla  přestavěna ze zchátralého zámku na venkovské sídlo v empírovém stylu – prohlédneme si jižní zámecký okruh – možno přidat Oranžerii (+30 Kč). Dále navštívíme zámek Hradec nad Moravicí – Edukace s prohlídkou zámku – prohlídkový okruh zaměřený na vzdělávání dětí formou hry a ukázek. Alternativně je od 13.5. do 17.5. k vidění na  zámku  pohádka  O čarodějnici Xsíxsáře.