ZÁMEK BUCHLOVICE + VELEHRAD + TUPESY

Pro školy v okolí města: OLOMOUC

Počet dětí:

45 a více

40 až 44

35 až 39

Cena MŠ:

380 Kč

400 Kč

430 Kč

Cena ZŠ:

450 Kč

470 Kč

500 Kč

Celodenní výlet

MŠ, ZŠ

Prohlédneme si  malebný  zámek  s krásnými interiery a park,  jež  představuje jednu z našich nejvýznamnějších  památek  tzv.  historické zeleně.  Pak  navštívíme poutní místo Velehrad  a  Archeoskanzen Modrá (nebo Živá voda Modrá).