NOVÝ JIČÍN + ŠTRAMBERK

Pro školy v okolí města: OLOMOUC

Počet dětí:

45 a více

40 až 44

35 až 39

Cena MŠ, ZŠ:

380 Kč

420 Kč

460 Kč

Celodenní výlet

MŠ, ZŠ

Ve městě  s kloboukářskou  tradicí zavítáme  do expozic Historie kloboučnictví (technologie výrobního procesu, zkoušírna, ateliér) a Generál Laudon (interaktivní  expozice).  Ve  Štramberku  poznáme  dílo  Zdeňka Buriana, výrobu štramberských uší i Trúbu.