REC STARÉ MĚSTO + TUPESY

Pro školy v okolí města: OLOMOUC

Počet dětí:

45 a více

40 až 44

35 až 39

Cena MŠ, ZŠ:

380 Kč

410 Kč

450 Kč

Celodenní výlet

MŠ, ZŠ

Exkurze do firmy zabývající se recyklací -kongresové centrum  s  filmem,  komentovaná  projížďka vláčkem Steelinka,  letadlo L-610,  loď  Naděje,  maják Šrotík,  KOVOZOO.  V Muzeu Tupeské keramiky poznáme její  technologii i historii – možná vlastní výroba (točení nebo malování – příplatek – dohoda).