HRAD BOUZOV + MLADEČSKÉ JESKYNĚ

Pro školy v okolí města: OLOMOUC

Počet dětí:

45 a více

40 až 44

35 až 39

Cena MŠ:

320 Kč

340 Kč

370 Kč

Cena ZŠ:

380 Kč

400 Kč

430 Kč

Prodloužený polodenní výlet

MŠ, ZŠ

Výlet  na  romantický  hrad  známý  z mnoha  pohádek. Kromě klasické prohlídky  jsou možné prohlídky “Z pohádky do pohádky” – 20.5. až 23.5. (speciální prohlídky pro děti MŠ a 1.-2.třídy ZŠ – potkají známé pohádkové postavy a zábavnou formou se seznámí s hradem) nebo „Život na středověkém hradě“ – 3.6. až 7.6. (speciální prohlídky určené pro žáky 3. – 7. tříd základních škol, kromě historie hradu se žáci seznámí i s informacemi o životě na hradě v období středověku – obranný systém, topení, zbraně… – a sami se aktivně zapojí do prohlídky).  Pak navštívíme podzemní prostory  bohatě zdobené krápníky a sintrovými náteky – složitý labyrint puklinových chodeb a dómů, který je vytvořen ve vápencovém vrchu Třesín.