DOLNÍ VÍTKOVICE – MALÝ SVĚT TECHNIKY

Pro školy v okolí města: OLOMOUC

Počet dětí:

45 a více

40 až 44

35 až 39

Cena ZŠ:

350 Kč

370 Kč

400 Kč

Prodloužený polodenní výlet

V  6.  energetické   ústředně  nalezneme  interaktivní  expozici  –  cílem  je  návštěvníkům  zábavnou  a  interaktivní formou přiblížit technické obory.  Názvy částí   expozice   jsou   inspirovány    knihami   Julese  Verna,  který se narodil v roce vzniku Vítkovických železáren.