HVĚZDÁRNA PROSTĚJOV

Pro školy v okolí města: OLOMOUC

Počet dětí:

45 a více

40 až 44

35 až 39

Cena MŠ, ZŠ:

180 Kč

200 Kč

220 Kč

Polodenní výlet

MŠ, ZŠ

Prostějovská  hvězdárna   má  připraveno  nepřeberné množství vzdělávacích programů pro děti a žáky všech věkových   kategorií.   Rádi   Vás   s   nimi   seznámíme  a pokusíme se  Vám poradit  s výběrem toho optimálního pro Váš třídní kolektiv.